Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W wielu krajach w tym dniu dzieci będą podejmować wspólne działania i inicjatywy po to, aby ich głos był słyszany przez dorosłych, polityków i media.  My w naszym  przedszkolu dzień 19.11. uczyniliśmy dniem Praw Dziecka.

Prawa dziecka to prawo do: 

 • odpowiedzialności rodziców za dziecko;
 • pomocy dziecku przez państwo;
 • równości bez względu na kolor skóry, wyznanie, pochodzenie;
 • pomocy, opieki i leczenia;
 • nauki;
 • odpoczynku;
 • rozwijania swoich zainteresowań i talentów;
 •  prywatności, do swojego miejsca;
 • wychowania w rodzinie, do kontaktu z obojgiem rodziców;
 • wypowiadania się w sprawach, które dotyczą dziecka, do poszanowania wyboru dziecka;
 • życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym;
 • życia bez przemocy.

Konwencja zawiera inne ich ujęcie. Jednak, jak to bywa z dokumentami, ich język nie jest dostosowany do możliwości dziecka, dlatego też  przedstawiamy je w przyjaznej dla dziecka formie.