REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Dnia 20.04.2022 r. o godz. 8:00 zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Lista zostanie umieszczona przy wejściu głównym do przedszkola.

 

Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego.

Zwracamy uwagę na kryteria samorządowe, które będą obowiązywały w rekrutacji – są one dostępne w załączniku na dole strony

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach

 

I ETAP – ZAKOŃCZONY

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 25.02.2022 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w powyższym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP – ZAKOŃCZONY

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się w dniach 7 – 18 marca 2022 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Adres do zalogowania dla kandydatów https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Wnioski w systemie elektronicznym można wypełniać od godz. 09:00 od dnia 07.03.2022 r.

System zostanie zamknięty w dniu 18.03.2022 r. o godz. 15.00.

 

 

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 6 – 10 czerwca 2022 r.

W elektronicznej rekrutacji weźmie udział 37 przedszkoli miejskich, 6 zespołów szkolno-przedszkolnych, 9 szkół podstawowych, w których mogą funkcjonować oddziały przedszkolne oraz 6 przedszkoli niepublicznych realizujących wychowanie przedszkolne na takich samych zasadach, jak przedszkola miejskie.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 14.02.2022 godz.8:00 do 25.02.2022 godz.15:00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 07.03.2022 godz.8:00 do 18.03.2022 godz.15:00 od 06.06.2022 godz.8:00 do 10.06.2022 godz.15:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 07.03.2022  do 08.04.2022 od 06.06.2022 do 17.06.2022
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.04.2022 godz. 8:00 22.06.2022 godz. 15:00
5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia od 20.04.2022 godz. 8:00 do 28.04.2022 godz. 15:00 od 23.06.2022 godz. 8:00 do 27.06.2022 godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 04.05.2022 godz. 8:00

29.06.2022 godz. 15:00

 

 

 

Załączniki