Nasze przedszkole otwarte jest

od 5.30 do 16.30

oddziały zamiejscowe

od 6.00 do 16.30

 

Ramowy rozkład dnia
w Miejskim Przedszkolu nr 37 wg podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Oczami Montessorka

5.30-8.30 Rozpoczęcie dnia w przedszkolu

 • powitanie
 • odnotowanie swojej obecności
 • rozmowy indywidualne z rodzicami i ich dziećmi
 • praktyczne ćwiczenia dnia codziennego
 • ćwiczenia kształtujące sprawności wzrokowe, słuchowe, manualne, pracę stymulacyjne i wyrównawcze
 • ćwiczenia poranne
 • przygotowanie do śniadania, kształtowanie umiejętności nawyków higienicznych

8.30-9.00 Śniadanie

9.00-11.30 Realizacja zadań edukacyjnych

 • zajęcia edukacyjne
 • praca wolna z materiałem montessoriańskimi
 • aktywność ruchowa, plastyczna, muzyczna
 • wycieczki, spacery po najbliższej okolicy lub zabawy i gry ruchowe na świeżym
  powietrzu
 • przygotowanie do obiadu, kształtowanie umiejętności nawyków higienicznych

11.30-12.00 Obiad

12.30-13.30 Czas relaksu przy muzyce, bajce, opowiadaniu

 • lekcje ciszy
 • praca wolna z materiałem montessoriańskimi
 • zajęcia dodatkowe

13.30-14.00 Podwieczorek

14.00-16.30

 • kontynuacja prac dnia
 • praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • gry i zabawy edukacyjne