Miejskie przedszkole nr 37 prowadzone wg Pedagogiki Marii Montessori z oddziałem integracyjnym zlokalizowane jest w dzielnicy Wrzosowiak, jednej z młodszych dzielnic Częstochowy. Nazwa ta ściśle związana jest z krajobrazem naszej okolicy i pochodzi od obficie rosnących wrzosów. Przedszkole funkcjonuje od 1 września 1992r . Placówka liczy dziesięć oddziałów w tym jeden integracyjny (siedem oddziałów w przedszkolu, trzy oddziały zamiejscowe w Szkole Podstawowej nr 53 ul. Orkana 95/109) . Opieką otacza 236 dzieci. Do każdej grupy uczęszcza 25 dzieci, mniej liczna jest tylko grupa integracyjna, gdzie jest 20 miejsc i grupa VII gdzie uczęszcza 16 dzieci ze względu na mniejszą powierzchnię sali. Dyrektor przedszkola zatrudnia dziewiętnastu wykwalifikowanych nauczycieli, pedagoga specjalnego, oraz nauczyciela języka angielskiego. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie oraz wykształcenie umożliwiające prace wg Pedagogiki Marii Montessori.

Nasze przedszkole stwarza optymalne warunki rozwoju dostosowane do potrzeb i wieku dziecka oraz możliwość pracy na oryginalnych pomocach dydaktycznych montessoriańskich. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Załączniki