W roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole bierze udział w następujących projektach:

„Bajkowe przedszkole” – projekt ma na celu wzmocnienie potencjału edukacyjnego, ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt jest bezpłatny i przewiduje poszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ek.
***
„Akademia Aguafresh” – Ogólnopolski Program Edukacji
Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”. Tegoroczna edycja programu będzie kontynuacją działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci, w trosce o Ich zdrowy uśmiech.
***
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – ogólnopolski projekt czytelniczy
Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa zgodnie z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. Projekt medialny nad projektem objęło czasopismo „Przedszkole ABC”
***
„Cała Polska czyta dzieciom” pod hasłem „czytanie mądra rzecz”
W związku z realizacją kierunku polityki oświatowej państwa w zakresie upowszechniania czytelnictwa w dniu 15.09.2016r. nasze przedszkole odwiedzili siatkarze, którzy przeczytali dzieciom przyniesione bajki.