„Akademia Zdrowego Przedszkolaka – o projekcie”

Nasze Przedszkole uczestniczy również w projekcie „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”. W związku z projektem organizowane są na terenie placówki fantastyczne zajęcia dla dzieci jak również prowadzona jest ścisłą współpraca z rodzicami. Wchodząc do przedszkola można zaobserwować tablice informacyjne odnośnie realizowanego modułu.

A teraz trochę szczegółów o samym projekcie:

Akademia Zdrowego Przedszkolaka to cykl akcji prozdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowanych przez nauczycieli w placówkach przedszkolnych w całej Polsce. Uczymy dzieci głównie poprzez zabawę, ponieważ dla najmłodszych to najlepsza forma przyswajania wiedzy. W akcje angażujemy także rodziców – to oni są najważniejszym ogniwem w kształtowaniu i wychowywaniu dziecka. Aby zaktywizować rodziców, przedszkole organizuje spotkania warsztatowe, organizowane są wspólne imprezy na zakończenie każdej akcji, rodzice mają możliwość zaprenumerowania magazynu popularno-naukowego „Wiem! Jak działają dzieci!”, który wspiera inicjatywy Akademii, biorą także udział w konkursach z nagrodami, organizowanych w ramach każdej akcji.
MODUŁ I

Piramida Żywienia Przedszkolaka
Piramida Żywienia Przedszkolaka koncentruje się wokół zdrowego, wartościowego odżywiania przedszkolaków. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wciąż narastający problem otyłości, który obecnie dotyczy już najmłodszych. Poprzez zabawy edukacyjne dla dzieci i porady specjalistów żywienia dla rodziców i wychowawców, wpajamy przedszkolakom oraz ich opiekunom zdrowe nawyki żywieniowe. Akcja jest objęta patronatem merytorycznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

MODUŁ II

Bezpieczny Przedszkolak
Bezpieczny Przedszkolak to pomoc rodzicom w dostrzeżeniu zagrożeń czyhających na dziecko w czasie wakacji i ferii zimowych oraz wskazanie, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, na jakie każdego dnia jest narażone (bezpieczny wypoczynek nad wodą, w lesie i w górach, bezpieczna podróż, wskazówki dla dziecka, jak się zachować, gdy się zgubi).Uświadamiamy także same dzieci, jakich sytuacji powinny unikać, do kogo zwrócić się o pomoc w razie niebezpieczeństwa, uczymy ważnych numerów alarmowych. Patronat merytoryczny nad akcją obejmuje WOPR.

MODUŁ III

Zdrowy Przedszkolak
Zdrowy Przedszkolak Inicjatywa kładzie nacisk na profilaktykę przeziębień i zachorowań dzieci w okresie jesiennym i zimowym (akcja pokazuje, jak ważne jest właściwe ubieranie dziecka, odpowiednie żywienie, dbanie o higienę (w tym także jamy ustnej) oraz aktywność fizyczna dla zachowania zdrowia i wzmocnienia odporności malucha).