W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację I edycji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

 

Nasze Przedszkole NR 37 w roku szkolnym 2011/2012 wzięło udział w projekcie „Czyste powietrze wokół Nas”. Istotne jest, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci umiejętności radzenia sobie z zachowaniami, które mogą być dla nich szkodliwe. Dzięki temu w dorosłym życiu będą umiały powiedzieć osobom, które przy nich palą, że im to przeszkadza . O tym, że palenie – delikatnie mówiąc – nie służy naszemu zdrowiu, wiedzą wszyscy. Nie wszyscy jednak biorą sobie to do serca, nawet jeśli w grę wchodzi zdrowie ich dziecka… W ostatnich latach odnotowano wzrost liczby matek palących papierosy w czasie ciąży. Statystyki podają, że liczba ta waha się od 25 do 50 procent kobiet. Jeżeli matka pali w „błogosławionym” stanie, może urodzić dziecko przedwcześnie. Z tym wiążą się natomiast inne jednostki chorobowe.

Edukację dzieci dorośli powinni zacząć od siebie. Dobry wzorzec to podstawa. Żaden rodzic ani nauczyciel nie będzie wiarygodny, zakazując dziecku palenia – z papierosem w ustach…
Dzieci powinny wiedzieć, że mają prawo powiedzieć „nie” dorosłemu, który sięga po papierosa w ich pobliżu. Koordynatorzy projektu twierdzą, że taka perswazja ma ogromną moc sprawczą. Większość rodziców poproszonych przez dziecko o nie palenie – przynajmniej w ich otoczeniu – reaguje na prośbę pociechy.

 

Głównymi celami projektu były:

  • Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
  • Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.
  • Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
  • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
  • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Podczas trwania projektu Nasze Przedszkole poza scenariuszami i współpracą z rodzicami zorganizowało manifestację pod hasłem „Mamo tato nie pal przy mnie”. Każda z 10 grup przygotowała odmienny znaczek który wyróżniał grupy. Na czele manifestacji niesiony był baner z hasłem przewodnim a w tle roznosiły się hasła dzieci które zwracały szczególną uwagę na to jak ważne jest niepalenie w otoczeniu dzieci. Ta manifestacja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców osiedla i przechodniów co można zaobserwować na zdjęciach.