Dzień Tolerancji

Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.

Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28 sesji w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu różnorodności kulturowej. Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi:

W Deklaracji państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

  • Respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
  • Uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
  • Umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
  • Docenianie rozmaitości kultur;
  • Otwarcie na cudze myśli i filozofię;
  • Ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
  • Uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

W Deklaracji UNESCO państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu:

  • Znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji;
  • Zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;
  • Wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

Nasze przedszkole dzisiaj również chciało zwrócić szczególną uwagę, na bardzo istotną sprawę o której w natłoku codziennych spraw zapominamy. Jest to właśnie temat o tolerancji. W każdej grupie nauczycielki w bardzo dostępny i zrozumiały sposób starły się przekazać dzieciom, że ludzi niepełnosprawnych jest wśród nas bardzo wielu i każdy z nich ma prawo do cieszenia się życiem i korzystania z niego na równi z osobami zdrowymi. Każdy z nas może stać się niepełnosprawny lub mieć taką osobę w rodzinie. Dzisiaj rozmawialiśmy w naszym przedszkolu o akceptacji, wzajemnej pomocy, empatii i tolerancji. Został również zorganizowany w ramach tego dnia konkurs plastyczny  pod nazwą „Ja i tolerancja”.

Dzień Tolerancji powinien być okazją do refleksji nad naszymi postawami wobec „innych”.

       ZAPRASZAMY DO GALERII