Projekt naukowy „WARBEKI”

Rozpoczynamy realizację projektu naukowego WARBEKI – Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym W ramach współpracy międzynarodowej z Institut für angewandte Beratungswissenschaften GmbH [INfaBW] Uniwersytet rozpoczął realizację projektu naukowego WARBEKI, którego głównym celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli edukacji przedszkolnej w zakresie preorientacji zawodowej. Projekt ma również na celu wspieranie współpracy ponadnarodowej w tym obszarze tematycznym oraz równoprawne zaangażowanie nauki i praktyki. W ten sposób…