Projekt naukowy „WARBEKI”

Rozpoczynamy realizację projektu naukowego WARBEKI – Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym
W ramach współpracy międzynarodowej z Institut für angewandte Beratungswissenschaften GmbH [INfaBW] Uniwersytet rozpoczął realizację projektu naukowego WARBEKI, którego głównym celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli edukacji przedszkolnej w zakresie preorientacji zawodowej. Projekt ma również na celu wspieranie współpracy ponadnarodowej w tym obszarze tematycznym oraz równoprawne zaangażowanie nauki i praktyki. W ten sposób zapewnione zostanie wdrożenie i upowszechnienie wyników projektu na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Grupą docelową (bezpośrednią) są przede wszystkim nauczyciele, specjaliści ds. edukacji i kierownicy placówek przedszkolnych (na studiach, szkoleniach i w dalszym kształceniu zawodowym), którzy (w przyszłości) będą zajmować się tematem ” Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym ” w praktyce. Jest to stosunkowo nowe podejście w edukacji przedszkolnej. Zespół projektowy w składzie dr Joanna Górna, prof. UJD, dr Wioleta Duda , mgr Dorota Fujarska oraz mgr Agata Herczyk uczestniczył w pierwszym spotkaniu roboczym w Stuttgarcie dotyczącym planowanych działań.
Więcej informacji https://infabw.com/warbeki