Misja wsparcia naszym rodaków na Kresach

Szanowni Rodzice i Kochane dzieci!!

Każdego roku, dzięki Państwa zaangażowaniu, Towarzystwo Patriotyczne Kresy we współpracy z Miastem Częstochowa – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy może realizować misję wsparcia naszych rodaków zamieszkujących na Kresach Wschodnich.

Informujemy, że również i w tym, jakże niełatwym czasie okażemy solidarność z naszymi Rodakami!

Warunki w jakich przyszło nam działać wymusiły jednak konieczność zmiany formy organizowania pomocy. Stan zagrożenia epidemicznego i związane z tym ograniczenia i restrykcje nie pozwalają bowiem na prowadzenie akcji w dotychczasowym kształcie.

 

W roku bieżącym w naszym przedszkolu zbierane będą słodycze (z dłuższym terminem ważności) oraz zabawki (tylko nowe). Zakupione zabawki i słodycze prosimy przynosić do naszego przedszkola i przekazywać paniom, które odbierają dzieci w przedsionku.

RZECZY NALEŻY DOSTARCZAĆ OD -1.10. DO 15.10.2020 r.

Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i zaangażowanie. Okażmy solidarność z naszymi rodakami, zwłaszcza w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie.