RODZICU PRZECZYTAJ!!

PILNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 37 w Częstochowie informuje, iż z dniem 6.X.2020 r. zakończona zostaje czynność mierzenia temperatury dzieciom ze względu na koniec kwarantanny wynikający z okresu wakacyjno – urlopowego. Nie zwalnia to jednak Rodziców z obowiązku przeprowadzania dzieci zdrowych do placówki do godziny 8:20. Również od 6 października ze względu na okres jesienno – zimowy zostaje powiększona strefa wspólna w celu usprawnienia przyprowadzania i odbierania dzieci z zachowaniem zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka). Ze względu na reżim sanitarny nie będzie możliwości odbierania dzieci w godzinach wydawania posiłków:

11:30 – 12:30 obiad, oraz 13:30 – 13:45 – podwieczorek.

Dziękuje za pomoc i zrozumienie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

                                                                                           Dyrektor Anna Lis