Dyżur Wakacyjny Przedszkola w 2022 r.

DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA  W ROKU 2022

PILNA INFORMACJA!!!!!!!!!

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłata za wyżywienie

na numer konta 82 1030 1104 0000 0000 9313 2001

w podanym niżej terminie

do 24 czerwca 2022 r. – w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu

kwota 178,50 zł

W TREŚCI PRZELEWU

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA……….

DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC 2022 r.

oraz

do 22 lipca 2022 r. w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu

kwota 42,50

W TREŚCI PRZELEWU

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA……….

DYŻUR WAKACYJNY SIERPIEŃ 2022 r.

 

Brak wpłaty za wyżywienie w obowiązującym terminie spowoduje skreślenie dziecka

z listy dzieci zapisanych na dyżur.

 

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (1 zł za każdą rozpoczętą godzinę) 

ZA LIPIEC I SIERPIEŃ PŁATNA BĘDZIE DO 15.08.2022 r. PO OTRZYMANIU INFORMACJI