ZAMKNIĘTE PRZEDSZKOLE

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, rząd zdecydował o przedłużeniu zamknięcia przedszkoli w okresie

od 27 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r.

Placówka będzie przyjmowała dzieci według wytycznych zapisanych w

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1)
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-d2021000056101

 

Z uwagi na lockdown i zamknięcie żłobków i przedszkoli rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który zostanie wydłużony.

Praca w wyżej wymienionym terminie w naszym przedszkolu będzie przebiegała zdalnie