W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowany personel pedagogiczny. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie oraz wykształcenie umożliwiające prace wg Pedagogiki Marii Montessori. Niektórzy nauczyciele posiadają również kwalifikacje z zakresu logopedii, psychologii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Poza tym nauczyciele systematycznie uczestniczą w kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego tj. studia podyplomowe na różnych kierunkach.

Kadra pedagogiczna:
p_dziubonska_e
mgr Anna Lis
Dyrektor przedszkola – nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Monika Głuszek
Wicedyrektor  – nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Ilona Majewska
nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Agnieszka Łapeta
nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Dorota Płatek
nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Dorota Fujarska
nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Agata Herczyk
nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Anna Konieczna
nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Katarzyna Chrystaszek
nauczyciel mianowany
p_dziubonska_e
Edyta Jeziorowska
nauczyciel kontraktowy
p_dziubonska_e
mgr Eliza Sienkiewicz
nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Jadwiga Glinka
nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Wioletta Pawlik
nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Agata Kowalczyk
nauczyciel mianowany
p_dziubonska_e
mgr Ewelina Liszaj
nauczyciel mianowany
p_dziubonska_e
mgr Renata Biernacka
nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Edyta Nowakowska
nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Katarzyna Caban
nauczyciel mianowany
p_dziubonska_e
Magdalena Minkina
Nauczyciel kontraktowy
p_dziubonska_e
mgr Joanna Młyńczyk
nauczyciel dyplomowany
p_dziubonska_e
mgr Izabela Krawczyk
nauczyciel kontraktowy
Personel administracyjno-obsługowy:
p_dziubonska_e
Joanna Gorzelak
Intendentka