Współpraca międzynarodowa Częstochowa – Berdyczów

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne pani Dyrektor oraz pracownikom Centrum Rozwoju Dziecka nr 7 „Słonecznik” w Berdyczowie, pragnąc aby Nowy Rok 2022 przyniósł owocną współpracę i sukcesy międzynarodowe na płaszczyźnie edukacji dzieci.

W załączniku (który znajduje się na dole strony) przesyłamy pokaz multimedialny z życzeniami.

 

Z poważaniem

Zastępca Prezydent Miasta Częstochowy – Ryszard Stefaniak

Naczelnik Wydziału Edukacji  – Rafał Piotrowski

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 37 – Anna Lis

 

 

Edukatorzy z Berdyczowa i Częstochowy podpisali umowy o współpracy

Dyrektorzy placówek oświatowych Berdyczowa i Częstochowy podpisali umowy o wzajemnym zrozumieniu i współpracy w obecności wicekonsula RP w Winnicy Bartosza Sheligi. Odtąd będą współpracować i wymieniać doświadczeniami: • Miejskie Gimnazjum Humanitarne nr 2 w Berdyczowie (dyrektor – Iryna Tolochko) – przy Szkole Podstawowej nr 24 w Częstochowie (dyrektor – Joanna Zasempa);• Berdyczowskie Liceum Miejskie nr 15 (dyr. Wanda Iwasiuk) – z zespołem szkół ekonomicznych w Częstochowie (dyr. Maciej Tshmel); • Centrum Rozwoju Dziecka nr 7 „Słonecznik” (kierownik – Olena Kosakiwska) – z Przedszkolem Miejskim nr 37 w Częstochowie (dyrektor – Anna Lis).  Osobną umowę o współpracy podpisali burmistrz Berdyczowa Serhij Orliuk i wiceprezydent Częstochowy Ryszard Stefaniak.

W skład polskiej delegacji obecnej przy podpisaniu dokumentów oprócz Ryszarda Stefaniaka weszli także kierownik wydziału oświaty miejskiej Rafał Pietrowski, dyrektorzy zespołów szkolnych Maciej Tschmel, Mariusz Zawada, Agnieszka Cupial, dyrektorzy szkół podstawowych Joanna Zasempa i Renata Kristek., nauczyciel techników Marek Fischer. Z gośćmi spotkali się burmistrz Serhij Orliuk, sekretarz Rady Miejskiej Berdyczowa Bohdan Kolada, zastępca burmistrza Olena Pietrowska, naczelnik Wydziału Oświaty i Nauki Walentyna Adamenko, szefowie oddziału Berdyczowskiego Związku Polaków na Ukrainie Larysa Vermińska i Jurij Sokalsky, dyrektorzy miejscowych piekarni Wołodymyr Liwikoec i Piwczenko.

Serhiy Orliuk podziękował polskim gościom za pierwsze kroki we współpracy. Zaznaczył, że wielkim szczęściem dla Ukrainy jest posiadanie dobrych sąsiadów i wielkim zaszczytem dla obu miast – wielokulturowego Berdyczowa i duchowej stolicy Polski, Częstochowy – w promowaniu budowania partnerstwa i przyjaźni między narodami polskim i ukraińskim.

Według Ryszarda Stefaniaka, instytucje edukacyjne obu miast nawiążą współpracę w zakresie konferencji, rozmów, wymiany studenckiej, przyjacielskich wizyt, funkcjonowania szkół letnich: polskiej kultury i języka – w Berdyczowie, oraz kultury i języka ukraińskiego – w Częstochowie. Ponadto urzędnik podkreślił, że pod koniec 2021 r. miasta wezmą udział we wspólnym projekcie „Matka Trzech Narodów”, poświęconym Matce Bożej Jasnogórskiej, Ostrobramie i Berdyczowie. Wyniki projektu zostaną przesłane do szkół na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie, aby zademonstrować ścisły duchowy związek między tymi krajami.

Bartosz Sheliga pogratulował słuchaczom podpisania umów edukacyjnych. Powiedział, że pierwsze rozmowy o współpracy między Berdyczowem a Częstochową odbyły się kilka miesięcy temu. A ponieważ obie strony bardzo szybko przeszły od słów do prawdziwych czynów, współpraca między nimi będzie owocna i pomyślna, wicekonsul jest przekonany.

Za znaczący wkład w rozwój kultury polskiej na Ukrainie członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Ukrainie, Zasłużony Działacz Kultury Polskiej Jurij Sokalsky został odznaczony Medalem Honorowym 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.Na zakończenie spotkania przedstawiciele obu stron wymienili pamiątkowe prezenty. Polska delegacja otrzymała od burmistrza upominki, a także próbki produktów browaru i piekarni, które od dawna są wizytówką Berdyczowa.

Nasza Pani Dyrektor przywiozła dla naszego przedszkola moc upominków z Ukrainy, za które całe grono pedagogiczne z całego serca dziękuje.

ZRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ 🙂

 

Załączniki