Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Każdy chce być możliwie samodzielny, radzić sobie w codziennym życiu, być częścią społeczeństwa, a osoby z niepełnosprawnościami nie są tu wyjątkiem.

Święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu ich  w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.

13 grudnia 2006 roku została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji),ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Pamiętajmy o tym i działajmy, aby wskazane postulaty były przestrzegane.

Spotkania, w trakcie których króluje niczym nie tłamszona zabawa, to najlepsza forma promowania integracji i rozwoju emocjonalno – społecznego wszystkich dzieci, zarówno zdrowych jak i tych z niepełnosprawnością. Tego dnia nauczyciele starli się pokazać dzieciom jak odmienny jest świat osób niepełnosprawnych, z iloma problemami muszą borykać się całego dnia. Był to dla naszego przedszkola bardzo ważny dzień.