Dyżur wakacyjny 2021 r.

Szanowni Państwo!
Ze względu na organizację pracy przedszkola w miesiącu lipcu i sierpniu 2021 r. oraz przerwy w funkcjonowaniu placówki w terminie od 16.08. do 31.08. 2021 r. proszę o złożenie informacji dot. terminu pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z zamieszczonym poniżej załącznikiem w terminie

od 4.05. do 28.05.2021 r.

Pudełko na zgłoszenia znajduje się w MP 37 ul. Sportowa 85 przy drzwiach wejściowych.

 

Załączniki