ZACHOWAJ DYSTANS!!

!!! WAŻNE  !!!

  

  1. Rodzice i Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich Rodziców wynoszący min. 1,5
  2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  3. Do przedszkola mogą wejść przez pierwsze dwa tygodnie adaptacyjne TYLKO Rodzice lub Opiekunowie dzieci nowych z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności sanitarnej!