1 września POWRÓT DO PRZEDSZKOLA

!!! Drodzy Rodzice i Opiekunowie !!!

Zbliża się nowy rok szkolny 2020/2021 w związku z tym bardzo prosimy o zapoznanie się z Procedurą funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 37 w Częstochowie  w czasie epidemii  COVID- 19 i wydrukowanie poniższych dokumentów (zamieszczonych na dole strony w załącznikach)  – Zgoda i oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka oraz Dane osobowe dziecka, wypełnienie ich, oraz dostarczenie do przedszkola

w pierwszym dniu pobytu Waszego dziecka w przedszkolu.

W przypadku braku jakichkolwiek danych na w/w dokumentach (pesel, adresy mailowe, AKTUALNE numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów lub danych osób upoważnionych do odbioru dziecka – imię, nazwisko i numer dowodu osobistego) dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola do momentu dostarczenia pełnej dokumentacji. 

 

W przypadku braku możliwości wydrukowania dokumentów, dostępne będą one w przedsionku naszego przedszkola.

 

Anna Lis – Dyrektor MP 37