Oferta kompleksowego ubezpieczenia InterRisk

Szanowni Państwo,

Dzieci w naszym przedszkolu są od lat ubezpieczane w firmie InterRisk. Ubezpieczenie to jest kompleksową ochroną NNW dla dzieci, młodzieży, studentów i pracowników oświaty. To produkt wysokiej jakości.

Firma InterRisk w poniższych załącznikach przedstawia OFERTĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA DLA NASZEJ PLACÓWKI (załącznik STAWKI), POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/14/05/2020 z dnia 14 maja 2020 r. (załącznik PDiO Oddział 2020.05 – opcja ochrona) oraz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym ( załącznik OWU Edu Plus 2020)

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ !

 

 

Załączniki