Dyżury Wakacyjne Przedszkoli w 2020r.

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI  W ROKU 2020

PILNA INFORMACJA!!!!!!!!!

NASZE PRZEDSZKOLE W CZASIE DYŻURU WAKACYJNEGO

OTWARTE JEST

od 6:00 do 16:00

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłata za wyżywienie

na numer konta 82 1030 1104 0000 0000 9313 2001

w podanym niżej terminie

do 24 czerwca 2020 r. – w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu

kwota 85 zł

W TREŚCI PRZELEWU

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA……….

DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC 2020 R.

oraz

do 24 lipca 2020 r. w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu

kwota 178,50

W TREŚCI PRZELEWU

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA……….

DYŻUR WAKACYJNY SIERPIEŃ 2020 R.

 

Brak wpłaty za wyżywienie w obowiązującym terminie spowoduje skreślenie dziecka

z listy dzieci zapisanych na dyżur.

 

Załączniki