WAŻNA INFORMACJA ! ! !

! UWAGA RODZICE !

 

Przypominamy i apelujemy

Dzieci w czasie zawieszenia zajęć powinny bezwzględnie pozostać w domach, nie powinny spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia koronawirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. W warunkach domowych także należy przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń w których przebywają dzieci i młodzież. Apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, iż w dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolu będą prowadzone jedynie działania opiekuńcze, natomiast od dnia 16  DO  25  MARCA  PLACÓWKA BĘDZIE  ZAMKNIĘTA !!!

 

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

 

Rodzicu:

  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

 

W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

W RAMACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PROSIMY O:

  • NIEPRZYPROWADZANIE DZIECI CHORYCH
  • wdrażanie zasad higieny osobistej w domu – częste mycie rąk
  • nieprzynoszenie do przedszkola przez dzieci zabawek, kocyków, butelek, pieluszek oraz żywności
  • NIEWCHODZENIE DO KLAS – prosimy o kontakt z nauczycielem w razie potrzeby na holu przedszkola

Poniżej ważne telefony do stacji epidemiologicznych, zasady higieny mycia rąk oraz filmik z informacjami o wirusie.

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami i linkiem!