PRZEDSZKOLE ONLINE

DRODZY RODZICE!!!
od czwartku uruchamiamy

„PRZEDSZKOLE ONLINE”

 Dyrektor i Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 37 informuje, że od dnia 25. 03. 2020 r. zaczyna obowiązywać w naszej placówce nauczanie zdalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodziców dzieci będziemy  informować o dostępnych materiałach na indywidualnych mailach grupowych poprzez codzienne wysyłanie przygotowanych propozycji zadań z edukacji językowej, edukacji matematycznej, zajęć ruchowych, zajęć plastycznych, muzycznych oraz z edukacji z zakresu języka angielskiego i religii.

Proponujemy podział wysyłanych materiałów związanych z realizacją podstawy programowej na dwie grupy wiekowe, tj. materiały dla 3-4 latków oraz materiały dla 5-6 latków realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Są to materiały przemyślane, sprawdzone i  dostosowane do aktualnie przerabianej tematyki tygodniowej oraz potrzeb psychofizycznych dzieci.

Następuje także ujednolicenie godzin pracy wychowawczo – dydaktycznej  wszystkich nauczycieli od godz. 08:00 do 13:00.

Praca Państwa z dziećmi będzie polegała na aktywności zadaniowej z wykorzystaniem następujących metod:

– czynne czyli metoda samodzielnych doświadczeń i zadań stawianych dziecku;

– oglądowe czyli obserwacja i pokaz;

– słowne czyli zagadki, opowiadania, wiersze, objaśnienia, instrukcje;

– aktywizujące, np. gry dydaktyczne.

A formy jakimi będziemy się posługiwać to:  rozmowa, opowiadania, zagadki, wiersze, piosenki, filmy edukacyjne, prace plastyczne i techniczne (rysowanie, malowanie, stemplowanie, kalkowanie, wyklejanki, wydzieranki, kolorowanki), quizy, gry i zabawy edukacyjne (w wersji on-line), puzzle, zabawy ruchowe, doświadczenia, eksperymenty.

Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców z dziećmi do korzystania z materiałów wysyłanych przez wychowawczynie dostępnych na klasowych e-mailach.

 

Zachęcamy również do korzystania z różnych stron internetowych czy portali na facebooku, na których są udostępnianie zabawy i ćwiczenia zarówno w zakresie dydaktycznym ale również ruchowym, nasze propozycje:

Przypominamy, iż nasze przedszkole bierze czynny udział w projekcie „Dzieci uczą Rodziców”. Chcąc wesprzeć Państwa w tym trudnym okresie, organizatorzy przesyłają przygotowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego film z 10 poradami psychologa dotyczącymi wychowania dzieci. Wskazówek udziela psycholog mgr Beata Liwowska. Zachęcamy do odwiedzin zakładki „Dzieci Uczą Rodziców” gdzie znajdziecie Państwo odpowiedni link i z czasem przygotowane przez organizatorów zadania specjalne 🙂

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZIN NASZEJ STRONY ABY ŚLEDZIĆ CIEKAWOSTKI I NOWOŚCI

 

Praca zdalna będzie polegała na wysyłaniu na skrzynki mailowe utworzone dla każdej z grup, materiałów dydaktycznych przygotowanych przez kadrę pedagogiczną. Umożliwi to kontynuowanie realizacji planów i zadań oraz podstawy programowej. Prace nie są obowiązkowe, zachęcamy jednak do aktywności z dzieckiem, co umożliwi zachowanie ciągu procesu dydaktycznego.
Dodatkowo do codziennych materiałów, dwa razy w tygodniu dołączane będą karty pracy z języka angielskiego, którego realizacja mieści się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.