100. rocznica odzyskania Niepodległości

Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  zaleca, aby dziecko kończące przedszkole wiedziało, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, nazywało godło i flagę państwową. Dlatego też już od najmłodszych lat uczymy dzieci  patriotyzmu. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego. Rok 2018 jest rokiem szczególnym setnej rocznicy niepodległość Polski. W związku z tym nasze przedszkolaki biorą udział w licznych konkursach, poznają piosenki żołnierskie i patriotyczne. W holu przedszkola i w grupach przygotowywane są gazetki na ten temat.

 

W związku z setną rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie przygotowuje inaugurację obchodów rocznicy dnia 24 kwietnia 2018r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w naszym mieście. Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa zdjęć przedstawiających miejsca w przedszkolach/szkołach/placówkach,eksponujące treści patriotyczne oraz podkreślające tożsamość narodową społeczności szkolnych. Organizatorem wystawy jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Aby wziąć udział w takiej wystawie nasze przedszkole zgłosiło swoje zdjęcie do konkursu ” Tu Ojczyzna – tu nasz dom”. Zdjęcie można zobaczyć w galerii.