KONKURS PLASTYCZNY

Dzieci z grupy Montessori VI wzięły udział w konkursie plastycznym

w ramach „II Olimpiada wiedzy o lesie” zorganizowanym przez

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj dalej”

przy współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy.

Szymon, Mila, Oliwia wykazali się znajomością grzybów jadalnych i niejadalnych za co zostali nagrodzeni.

Serdecznie gratulujemy!!