Projekt ” Wesołe przedszkole”

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji uczestników/czek oraz nauczycieli/ek do projektu: „Wesołe przedszkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Załączniki